Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Ένα κόκκινο πάντα!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ