Ένα αχρείο είμαι κι εγώ,.. Εδώ, δεν τα βάζετε τα αχρεία σας;..