Άσκηση πυροσβεστικού συστήματος σε χωριό της Ιαπωνίας,..