Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Άσκηση πυροσβεστικού συστήματος σε χωριό της Ιαπωνίας,..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ