Τί κάνεις όταν έχει πολύ φως και δεν μπορείς να κοιμηθείς;..