Να, ένας λόγος για να μην οδηγείς με μεγάλη ταχύτητα σε δρόμους με στροφές!..