Μην ανοίγεις πακέτο με πατατάκια όταν είσαι πάνω σε πλοίο!..