Καλά, δεν σας έχει κανένας ότι πρέπει πρώτα να χτυπάτε την πόρτα;..