Δεν είναι τοίχος,.. Είναι είσοδος προς ένα παράλληλο σύμπαν!..