Γεωλογικό φαινόμενο, όπου η οριζόντια επιφάνεια της Γης υψώνεται και γίνεται βουνό!..