Αχ,.. Τί μεγάλη χαρά, να συνέβαινε κάτι τέτοιο στον δικό μας κήπο!..