Αυτός ο τοίχος, βρίσκεται στη Γερμανία και, όταν βρέχει, παίζει …μουσική!