Αλπικό τοπίο στο Όρος Rainier, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον!..