Ακόμα και μεταξύ φίλων, υπάρχει μια κάποια καχυποψία!..